Konkurencję, ze względu na Warunki panujące na rynku, możemy podzielić na: W nauce Ekonomii, zwłaszcza w teoriach klasycznych, mówi się o mechanizmie rynkowym. Chodzi wówczas o wzajemne oddziaływania diffĂŠrents elementów składowych rynku, szczególnie ceny, popytu i podaży, zmierzających do ustalenia się Stanu równowagi. Równowaga na rynku à taki Stan, w którym popyta wynosi Dokładnie tyle samo co podaż. Jak sama nazwa mówi, w stanie równowagi nie obserwuje się nie nadwyżek Ani niedoborów. Créer et façonner les marchés en tant que concept d`activités de marketing [3] za M. Schindehutte, h. Morris, A. Kocak, comprendre le comportement de conduite du marché: le rôle de l`entrepreneuriat, «Journal of Small Business Management», 46 (1), 2008. Rynek (w Ekonomii) – Zespół mechanizmów un Kontakt producentów z Konsumentami. Porównanie koncepcji pour rynków ze służebnym podejściem potrzeb klienta O rynku pracownika mówimy wówczas, Gdy więcej jest Pracodawców poszukujących pracowników, ponieważ wówczas pracownik Może swobodnie przebierać w licznych ofertach zatrudnienia i Może negocjować Warunki Pracy i wynagrodzenia.

W oynatıcı konkurencji monopolistycznej Nadal jest Dużo producentów i bardzo wielu kupujących. Nadal nie ma żadnych barier wejścia na Rynek, ALE produkty są już zróżnicowane. Firma ma pewien Wpływ na cenę, ALE popyt jest Nadal stosunkowo elastyczny (czyli reaguje na zmiany ceny). Przykładem takich rynków mogą być restauratorzy Czy Architekci. O rynku pracodawcy mówimy wtedy, Gdy występuje duże Bezrobocie, un Więc o jedno Wolne Miejsce pracy Stara się kilku pracowników. Wówczas à Pracodawca Może przebierać Wśród PracaWita i decydować się na najlepsz jakościowo je jednocześnie najtańszą propozycję. O konkurencji doskonałej mówimy wtedy, Gdy na rynku enregistreur bardzo Dużo producentów i konsumentów, Jest nieograniczona niczym Swoboda wejścia na Rynek, na produkty są jednorodne, niezróżnicowane. Cena produktów wynika z oddziaływań pomi, ZY popytem i podażą i jest niezależna OD przedsiębiorstw. Przykładem rynku doskonałego może być Rynek wielu produktów rolnych, Jeśli tylko ich Toscane nie podlegają regulacjom ze strony państwa.

Narver i Slater określili orientację rynkową (marketingową) jako kulturę organizacyjną, która w najbardziej skuteczny i efektywny sposób kreuje zachowania dla pour najwyższych wartości dla klientów przyczyniając się ne długotrwałych wyników firmy ( performance supérieure continue pour l`entreprise). [2] KYRIAKOPOULOS i Moorman zdefiniowali orientacją rynkową jako zdolność łączącą firmę ze środowiskiem zewnętrznym, która Umożliwia jej konkurowanie poprzez przewidywanie wymagań rynku Wcześniej niż konkurenci (devant les concurrents), un Tworzenie także trwałych RELACJI z klientami, odbiorcami i dostawcami. [3] podejście à nawiązuje do przewagi nad konkurentami w zakresie szybkości wprowadzania innovation odpowiadających na zmieniające się potrzeb konsumentów.